Sympozjum Satelitarne
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Środowiskowe konteksty nadciśnienia tętniczego

21 - 22 kwietnia 2023

Patronat

UJ CM
University Hospital
OiL

Certyfikaty

Infarma
Polmed

Zaproszenie

Szanowni Państwo

Z inicjatywy Rady Naukowej Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM w Krakowie organizuje w Krakowie w kwietniu 2023 r. międzynarodowe Sympozjum Satelitarne do Zjazdu ESH 2023. 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Sympozjum mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tym wydarzeniu.
Sympozjum dedykowane jest szeroko pojętym środowiskowym uwarunkowaniom nadciśnienia tętniczego. Temat jest bardzo pojemny, obejmuje klasyczne czynniki środowiskowe, ale również dietetyczne, wpływ chorób towarzyszących i innych czynników ryzyka rozwoju nadciśnienia.
Zaproszeni wykładowcy i prowadzący sesje to światowej renomy eksperci w zakresie nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny wydarzenia.
W drugim dniu sympozjum zaplanowaliśmy warsztaty służące pogłębieniu umiejętności praktycznych diagnozowania nadciśnienia tętniczego w tym warsztaty echokardiograficzne, EKG i badań obrazowych.
Wydarzenie ma charakter stacjonarny, będzie się odbywać w auli i pomieszczeniach dydaktycznych w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w dniach 21-22.04.2023.

Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie i będę miał przyjemność powitać Państwa na Sympozjum.

Pragnę również poinformować, że patronat nad Sympozjum objął Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego d. s. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki.

prof. dr hab. med. Marek Rajzer
Kierownik Klinki Kardiologii,
Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM


UWAGA:
- Udział w konferencji jest bezpłatny.

- Wykłady będą tłumaczone z języka angielskiego na język polski.

- Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 12,75 punktów edukacyjnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
  dentystów.

Komitet naukowy:

Reinhold Kreutz  Przewodniczący Zarządu Europesjskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – ESH (Niemcy)

Andrzej Januszewicz  Sekretarz Zarządu ESH (Polska)

Alexandre Persu  Koordynator Grup Roboczych ESH (Belgia)

Michel Burnier  Dyrektor Wykonawczy i Skarbnik Fundacji ESH (Szwajcaria)

Jacek Wolf  Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (Polska)

Tomasz Grodzicki  Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (Polska)

Maciej Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Polska)

Grzegorz Gajos  Prodziekan ds. rozwoju i badań naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Polska)

Roland Asmar (Szwajcaria)

Grzegorz Bilo (Włochy)

Rosa M. Bruno (Francja)

Zbigniew Gaciong (Polska)

Magdalena Januszewicz (Polska)

Grzegorz Kiełbasa (Polska)

Katarzyna Krzanowska (Polska)

Franz Messerli (Szwajcaria)

Thomas Munzel (Niemcy)

Krzysztof Narkiewicz (Polska)

Agnieszka Olszanecka (Polska)

Marek Rajzer (Polska)

Yurij Sirienko (Ukraina)

Jan A. Staessen (Belgia)

Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Polska)

Andrzej Surdacki (Polska)

Jirar Topouchian (Francja)

Wiktoria Wojciechowska (Polska)

Komitet organizacyjny:

Marek Rajzer – Przewodniczący

Vice-przewodniczący:
Agnieszka Olszanecka
Wiktoria Wojciechowska
Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Tomasz Drożdż – Sekretarz
Maryla Kocowska-Trytko – Sekretarz

Członkowie komitetu organizacyjnego:

Agnieszka Bednarek
Adam Bednarski
Emil Dadański
Mateusz Gaczoł
Jerzy Gąsowski
Katarzyna Góra
Barbara Gryglewska
Sebastian Janiec
Marek Jastrzębski
Sonia Kaczmarek
Błażej Kaleta
Grzegorz Kiełbasa
Łukasz Klima
Marek Klocek
Tadeusz Królikowski
Aleksandra Kurzyca
Piotr Kusak

Marta Lenar
Paweł Lis
Oskar Marcinkowski
Paweł Moskal
Jakub Mrzyk
Aleksandra Ostrowska
Katarzyna Pajdak-Gicala
Christopher Pavlinec
Jan Pęksa
Magdalena Polaczyk
Tomasz Sondej
Marek Stopa
Michał Terlecki
Kinga Tyjas
Barbara Wizner
Łukasz Żydzik

Miejsce konferencji

Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
ul. Macieja Jakubowskiego 2
30-688 Kraków

P R O G R A M

Piątek, 21 kwietnia 2023
Sesja Główna

 8:15 – 9:00
Otwarcie Sympozjum

Wykład

Yurij Sirienko (Ukraina)
Wyzwania w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych w warunkach wojny

Sesja I   9:00 - 10:20

Prowadzący:  Maciej Małecki (Polska), Zbigniew Gaciong (Polska), Jirar Topouchian (Francja)

Thomas Munzel  (Niemcy) 
Hałas środowiskowy jako czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia

Rosa M. Bruno (Francja)
Zanieczyszczenie powietrza a choroby sercowo naczyniowe

Roland Asmar (Szwajcaria)
Zmienność sezonowa ciśnienia tętniczego

Marek Rajzer (Polska)
Długoterminowa obserwacja następstw narażenia na hałas lotniczy - badanie kohortowe

Przerwa kawowa

10:20 - 10:30

Wykład sponsorowany    10:30 - 10:50

Grzegorz Gajos (Polska)
Optymalna antykoagulacja u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
i migotaniem przedsionków.

Sesja II          10:50 – 12:10

Prowadzący: Tomasz Grodzicki (Polska), Andrzej Januszewicz (Polska),
                           Andrzej Surdacki (Polska), Dorota Drożdż (Polska)

Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Polska)
Czy zalecać ograniczenie spożycia soli w populacji ogólnej?

Franz Messerli (Szwajcaria)
Kontrowersje wokół zamienników soli

Reinhold Kreutz (Niemcy)
Nowe zalecenia hipertensjologiczne: nadciśnienie związane ze spożyciem alkoholu

Michel Burnier (Szwajcaria)
Aspekty psychologiczne: współpraca chorego i stosowanie się do zaleceń

Przerwa kawowa

12:10 - 12:20

Wykład sponsorowany    12:20 - 12:40

Katarzyna  Krzanowska (Polska)
Sercowo-naczyniowe i nerkowe korzyści z leczenia inhibitorami
SGLT2 w przewlekłej chorobie nerek.

Sesja III     12:40 - 14:00

Prowadzący: Krzysztof Narkiewicz (Polska), Marek Rajzer (Polska),
                           Kalina Kawecka-Jaszcz (Polska)

Grzegorz Bilo (Włochy)
Przebywanie na dużych wysokościach a nadciśnienie tętnicze

Alexandre Persu (Belgia)
Stres pourazowy a nadciśnienie tętnicze

Jan A. Staessen (Belgia)
Ekspozycja na związki ołowiu a choroby sercowo-naczyniowe

Jacek Wolf (Polska)
Zaburzenia snu a nadciśnienie tętnicze  

Podsumowanie          14:00 - 14:10

Przerwa obiadowa

14:10 - 14:30

Sesja IV      14:30 - 15:30

Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Polska)
Terapia złożona w nadciśnieniu tętniczym

Jacek Czepiel (Polska)
Problemy kardiologiczne, a problemy hepatologiczne naszych pacjentów,
czyli co łączy hepatologa i kardiologa

Wiktoria Wojciechowska (Polska)                                                               | Boehringer Ingelheim |
Niewidzialna choroba – strategia postepowania diagnostyczno-terapeutycznego w HFpEF

Podsumowanie i dyskusja           15:30 - 15:40

Sobota 22 kwietnia 2023

Warsztaty sponsorowane (w języku polskim)

8:00 - 11:15
Warsztat 1
 (symultanicznie w dwóch grupach)

8:00 - 9:30

Sala 1: Grupa 1 
Magdalena Januszewicz (Polska)
USG, CT, CMR – obrazowanie w nadciśnieniu

Sala 2: Grupa 2
Agnieszka Olszanecka (Polska)
Echokardiografia u pacjenta z nadciśnieniem i HFpEF

9:45 - 11:15

Sala 1: Grupa 2
Magdalena Januszewicz (Polska)
USG, CT, CMR – obrazowanie w nadciśnieniu

Sala 2: Grupa 1 
Agnieszka Olszanecka (Polska)
Echokardiografia u pacjenta z nadciśnieniem i HFpEF

przerwa kawowa

11:15 - 11:30

11:30 - 14: 30
Warsztat 2
(symultanicznie w dwóch grupach)

11:30 - 13:00 

Sala 1: Grupa 1
Grzegorz Kiełbasa (Polska)
Typowe i nietypowe zmiany w EKG w nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca

Sala 2: Grupa 2
Wiktoria  Wojciechowska (Polska)
Pomiary ciśnienia i właściwości naczyń w nadciśnieniu: ABPM, ABI, centralne ciśnienie i PWV

13:00 - 14:30 

Sala 1: Grupa 2
Grzegorz Kiełbasa (Polska)
Typowe i nietypowe zmiany w EKG w nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca

Sala2: Grupa 1
Wiktoria Wojciechowska (Polska)
Pomiary ciśnienia i właściwości naczyń w nadciśnieniu: ABPM, ABI, centralne ciśnienie i PWV

Obiad

14:30

Kraków dla nauki

Kraków dla nauki

Kontakt

S'ART Production

Sylwia Salwińska
tel. 605 408 326
e-mail: biuro@artsart.pl

Gabriela Kongstad
tel. 507 067 056,
e-mail: gabriela.kongstad@artsart.pl

Sponsorzy

Złoty Sponsor

ASTRA-Zeneca

Brązowy sponsor

Sponsor

Egis
Aspel

Partnerzy

Srebrny partner

Kraków

Brązowy partner

KRKA

© Copyright 2023 S'ART Production - All Rights Reserved